یه دوره خاص برای اونایی که دوس دارن گرافیک یک سایت یا یک  نرم افزار رو طراحی کنن. شما توی این دوره میتونید از نقطه صفر (یعنی بدون هیچ مهارت…

یه دوره حرفه ای با یه منتور حرفه ای برای اونایی که عشق برنامه نویسی هستن و دلشون میخواد توی  6 ماه بتونن برنامه نویس جونیور بشن و بعدش خیلی …

یه دوره حرفه ای با یه منتور حرفه ای برای اونایی که عشق برنامه نویسی هستن و دلشون میخواد توی 6 ماه بتونن برنامه نویس جونیور بشن و بعدش خیلی راحت جذب بازار …

یه دوره خاص برای اونایی که دوس دارن گرافیک یک سایت یا یک  نرم افزار رو طراحی کنن. شما توی این دوره میتونید از نقطه صفر (یعنی بدون هیچ مهارت…

یه دوره حرفه ای با یه منتور حرفه ای برای اونایی که عشق برنامه نویسی هستن و دلشون میخواد توی  6 ماه بتونن برنامه نویس جونیور بشن و بعدش خیلی …

اگه جزو اونایی هستی که هم دوس دارن برنامه نویس بشن هم کمی ذوق هنری دارن، دوره رو از دست نده. در پایان این دوره میتونی هم اپلیکیشن طراحی…

یه دوره خاص برای اونایی که دوس دارن گرافیک یک سایت یا یک  نرم افزار رو طراحی کنن. شما توی این دوره میتونید از نقطه صفر (یعنی بدون هیچ مهارت…

یه دوره حرفه ای با یه منتور حرفه ای برای اونایی که عشق برنامه نویسی هستن و دلشون میخواد توی  6 ماه بتونن برنامه نویس …

یه دوره حرفه ای با یه منتور حرفه ای برای اونایی که عشق برنامه نویسی هستن و دلشون میخواد توی 6 ماه بتونن برنامه نویس جونیور بشن و بعدش خیلی راحت جذب بازار …